• banner
    Chính sách chất lượng
  • banner
    Chính sách chất lượng
 

   

    Chính sách chất lượng


        Công ty cổ phần 32 cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng phù hợp theo nhu cầu của khách hàng, cụ thể:

            1. Áp dụng, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội.

            2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

            3. Đào tạo và huấn luyện cho mọi thành viên để luôn đáp ứng tốt yêu cầu của công việc và gia tăng vị thế cạnh tranh của công ty.